Trang chủSite MapLiên hệ    |繁體版简体版|English|Vietnamese  

 

 

 

 

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1979 Thành lập HCP PUMP MANUFACTURER CO.,LTD tại thành phố Ping Tung, Taiwan.
Năm 1981 Đạt chứng nhận thiết kế mới máy bơm Model IC, đạt giải phát minh Bộ Óc Vàng,
  Giải .phát minh kĩ thuật Trung Sơn, Giải tham gia thiết kế nhiều hạng mục
  máy bơm trong và ngoài nước.
Năm 1988 Xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Ping Tung , lấy tên đăng ký là HCP
  PUMP MANUFACTURER CO.,LTD, vốn đăng ký điều lệ 10,000,000 TWD .
Năm 1993 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia CNS Taiwan và chứng nhận công xưởng ,
  đạt tiêu chuẩn hóa dây chuyền sản xuất.
Năm 1997 Đạt chứng nhận chất lượng ISO 9002
Năm 2000 Mở rộng nhà máy sản xuất lần 2 tại khu công nghiệp Ping Tung.
Năm 2002 Đạt chứng nhận chất lượng ISO 9001, Qui trình quản lý chất lượng, thiết kế.
Năm 2003 Tăng vốn điều lệ lên 80,000,000 TWD .
Năm 2009 Khánh thành nhà máy mới HCP tại khu chế xuất Ping Tung, tiến bước trở thành nhà
  sản xuất quốc tế chuyên nghiệp trong ngành chế tạo máy bơm

 

 

 

 

 
Copyright©2011 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.